Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đã bàn giao
Giá: 48 - 50 tr/m²
 • Số căn hộ: 563
 • Mật độ xây dựng: 43%
854 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 25-32 tr/m2
 • Số căn hộ: 1554
 • Mật độ xây dựng: 38,78%
2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 28 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 624
 • Mật độ xây dựng: 25%
854-856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
Đã bàn giao
Giá: 30 - 33 tr/m2
 • Số căn hộ: 989
 • Mật độ xây dựng: 40%
1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Đã bàn giao
Giá: 37 - 39 tr/m²
 • Số căn hộ: 1.150
 • Mật độ xây dựng: 40%
1002 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Đang mở bán
Giá: 33 - 35 tr/m²
 • Số căn hộ: 361
 • Mật độ xây dựng: 29,5%
1079 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
Đang bàn giao
Giá: 30-33 tr/m²
 • Số căn hộ: 2.339
 • Mật độ xây dựng: 39%
Cao Lỗ – Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
Contact Me on Zalo