Loại: Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4 Số tầng:30
Quy mô:42.250m2 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:624 Ngày hoàn thành:2013
Loại:
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4
Số tầng:30
Quy mô:42.250m2
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:624
Ngày hoàn thành:2013
Contact Me on Zalo