Loại: Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3 Số tầng:20
Quy mô:24.569 m Mật độ xây dựng:38,78%
Số căn hộ:1554 Ngày hoàn thành:Quý III/2020
Loại:
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3
Số tầng:20
Quy mô:24.569 m
Mật độ xây dựng:38,78%
Số căn hộ:1554
Ngày hoàn thành:Quý III/2020
Contact Me on Zalo