Loại: Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4 Số tầng:20
Quy mô:15.432m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:989 Ngày hoàn thành:Quý IV/2018
Loại:
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4
Số tầng:20
Quy mô:15.432m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:989
Ngày hoàn thành:Quý IV/2018
Contact Me on Zalo