Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:28
Quy mô:3.919 m2 Mật độ xây dựng:29,5%
Số căn hộ:361 Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:28
Quy mô:3.919 m2
Mật độ xây dựng:29,5%
Số căn hộ:361
Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Contact Me on Zalo