Loại: Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3 Số tầng:37
Quy mô:21.419m² Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1.150 Ngày hoàn thành:2019
Loại:
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3
Số tầng:37
Quy mô:21.419m²
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1.150
Ngày hoàn thành:2019
Contact Me on Zalo